BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tudnivalók az Erasmus féléváthallgatásokról

 

Az Erasmus+ jó lehetőséget kínál arra, hogy valaki egy külföldön hallgatott félév keretében világot lásson, nyelvet tanuljon és/vagy gyakoroljon, és olyan kurzusokat hallgasson, amelyek esetleg a kari kínálatban nem találhatók meg. Egy rosszul megtervezett út azonban a tanulmányok folytatását illetően komoly problémákat okozhat ezért fontos a gondos tervezés. Mindenképpen kell egyeztetni személyesen is az Erasmus koordinátorral (Dr. Hell Zoltán) vagy az oktatási dékánhelyettessel. Az itt leírtak javaslatok arra, hogyan lehet biztosítani, hogy az út minél sikeresebb legyen. Természetesen ez a dokumentum csak egy kiegészítése a BME Erasmus+ tájékoztató anyagának (http://nki.bme.hu/node/5745), azt mindenképpen el kell olvasni a sikeres pályázáshoz. 

 Tervezés 

 Érdemes előre átgondolni, melyik félévben célszerű kimenni. A féléváthallgatáshoz célszerű kivételes tanulmányi rendet kérni, ami lehetővé teszi, hogy a külföldön végzett tárgyak szervesen beépüljenek a tantervébe. Ezen felül a főbb szempontok a következők:

- Lehetőleg ne olyan félévben menjen ki, amikor záróvizsga tárgya lenne. Záróvizsgatárgy nem kiváltható. 

- Bár projektfeladatot gyakran lehet készíteni külföldön, a BME szakdolgozatot, diplomamunkát nem akkreditál. Diplomamunka, szakdolgozat készíthető külföldön (a kinti témavezető a külső témavezető), de ekkor is szükséges a belső témavezető. Ebben az esetben a BME-s szabályok a meghatározóak.  Szakdolgozat, Diplomamunka I v. II tantárgy elfogadására csak és kizárólag a BME-s témavezető előzetes egyetértésével van lehetőség. 

- Ha bármilyen tárgyat el akar itthon végezni a külföldi féléváthallgatással párhuzamosan (tanácsoljuk, hogy ne tegye, hanem inkább pályázzon kivételes tanulmányi rendet) akkor mindenképpen célszerű kedvezményes tanulmányi rendet kérni az oktatási dékánhelyettestől az adott félévre (Neptun kérvény: 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem). Ez lehetővé teszi például a hivatalos vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást. 

- Meg kell nézni, hogy a megcélzott intézmény(ek)ben milyen a tanulmányi rend. Nem mindenhol az a szeptember-január, illetve február-június szemeszterbeosztás van, mint nálunk. Előfordulhat az adott intézményben egy hosszabb szünet. Arra is kell ügyelni, hogy az őszi félév például ne lógjon bele a februárba, amikor itt már kezdeni kellene a tavaszi félévet – lezárt őszivel, persze. Ilyen gyakran előfordul a trimeszter beosztású képzések esetén.

- Célszerű „tartalék” tárgyakat is kiválasztani a fogadó intézmény kínálatából. Előfordul, hogy mire a hallgató odaér, a megcélzott tantárgy adott kurzusa nem indul, így hirtelen másikat kell(ene) találni.

 Az Erasmus-félév ideje alatt aktív hallgatói jogviszonyban kell lenni, tehát krediteket kell szerezni. Erre két lehetőség van:

A külföldi intézményben felvett tárgyak sikeres teljesítése, majd az eredmény elfogadtatása

A BME, ezzel együtt a VBK akkreditációs szabályai igen szigorúak. Az elfogadtatni kívánt tárgy tanulási eredményei nagymértékben meg kell, hogy egyezzenek azzal, ami kiváltja, tematikájának jelentős mértékben meg kell egyeznie az itteni mintatantervi tárgy tematikájával. Lehetőség van azonban arra is, hogy több, összességében nagyobb kreditértékű tárgy adja az itteni befogadásra kerülő tárgy anyagát (kreditarányosan). A kar specialitása továbbá a specializációhoz tartozó tárgyak magas részaránya, ezek között számos olyan van, amit külföldön nem oktatnak ebben a formában. 

Javasoljuk, hogy a tárgyak egyenkénti akkreditációja helyett éljen a kivételes tanulmányi rend féléváthallgatásban résztvevőknek nevű pályázat kínálta lehetőséggel. További információ a Dékáni Hivatalban (vbk.oktatas@vbk.bme.hu).

Szabadon választható tárgyként is el lehet fogadni külföldön végezett tárgyakat, amennyiben ezek tematikája nem fed át 50%-nál jobban egy mintatantervi tárggyal.

Az itthon meghirdetett és felvett tárgyak teljesítése

Fel lehet venni az adott félévre olyan tárgyakat, amelyek itthon teljesítendőek. Ehhez célszerű az előzőekben említett kedvezményes tanulmányi rend kérése. A kérvényt a Neptunban kell beadni, a szerződés aláírása után azonnal. A kedvezményes tanulmányi rend laborgyakorlatokon való részvétel alól nem ad kedvezményt, ezért ne vegyen fel laboros tárgyat. Minden egyéb tárgy esetén kérésére felmentést kap a jelenléti követelmény alól és a számonkéréseket a (halasztott) vizsgaidőszak végéig az oktatóval való előzetes egyeztetés szerint teljesítheti. Ez jelenthet egyedi időpontban írt számonkérést, elektronikus beadást, akár távvizsgát is, valóban egyedi egyeztetés szükséges. Az előzetes konzultáció az oktatókkal elengedhetetlen amennyiben vannak félévközi számonkérések!

 Pályázat

A megcélzott egyetem(ek) kiválasztásakor azt is érdemes figyelembe venni, hogy – bár az Erasmus+ már figyelembe veszi az egyes országok eltérő árszínvonalát, és eszerint adja az ösztöndíjat - ez nem mindig és nem mindenhol lehet elég a megélhetéshez, különösen, ha valakinek magasabbak az igényei.

A pályázati űrlapon 5 intézményt lehet megjelölni. Mindenképpen célszerű egynél többet kiválasztani, mert előfordulhat, hogy valaki a pontszámai alapján abba az első helyen megjelölt intézménybe nem tud kijutni. Egy intézménybe általában két fő mehet ki egy tanévben. Kisebb részükben egy, még kisebb részükben három hallgatót fogadnak tőlünk. Az utóbbi években többször is előfordult, hogy valaki a megpályázott egy intézményt illetően a harmadik lett a rangsorban, bár a kari listán befutó helyen állt. FONTOS! Azon intézményi helyre be nem sorolt hallgatók, akik nem jelöltek meg 5 intézményi helyet a pályázatukban, nem jogosultak az egyeztetésre, ezért javasolt a pályázati adatlapon 5 választott intézmény megjelölése.

Minden karnak saját pontozási szempontjai vannak, ami az KTH Erasmus+ honlapján megtalálható. Karunkon a legnagyobb hangsúlyt a tanulmányi eredményre helyeztük. Ez pedig az utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexe. Akkor is, ha közben valaki képzést váltott (pl. BSc – MSc). 3,5 az alap, ez alatt csak nagyon ritkán lehet befutó helyre kerülni a listán, sőt, 3,0 alatt a pályázót a kar akkor sem támogatja, ha befutó helyre kerülne, illetve ha vállalná az önköltséges (label) státuszt.

A pályázati űrlap pontos kitöltése mellett a mellékletek beadása is nagyon fontos. Sokan vesztenek pontot azzal, hogy nem kérnek igazolást pl. közéleti tevékenységről, kari TDK-munkáról, stb. Befutó helyről lehet ezzel lecsúszni. Erre szintén volt több példa az elmúlt években.

Általában az angol komplex középfokú nyelvvizsga kötelező, ettől akkor lehet eltérni, ha a megcélzott intézmény elfogadja az ő oktatási nyelvéből szerzett középfokú vizsgát. Van azonban olyan intézmény is (pl. Delft), amelyik felsőfokú angolt kér. Plusz pont kapható általános vagy szaknyelvi felsőfokú nyelvvizsgáért, illetve második szaknyelvi vagy általános középfokú nyelvvizsgáért. Nem hátrány, ha valakinek olyan nyelvből van nyelvvizsgája, ami a megcélzott intézményben az oktatás nyelve (ha nem angol). Így jó esélye van arra, hogy gazdagabb tárgykínálatból válogathat. 

Teljesítés

Zavar szokott lenni a megszerzett kreditmennyiséget illetően. Két különböző dologról van szó. Az Erasmus pályázati rendje előírja egy bizonyos kreditszám teljesítését. Azaz a minimálisan teljesítendő kreditszám független attól, hogy az illető otthon ezeket a krediteket el tudja-e fogadtatni. A szerződésben benne foglaltatik, hogy az előírt kreditmennyiség nem teljesítése esetén az ösztöndíjat visszakövetelhetik.

Az intézmények a félév végén az elért eredményeket általában maguk megküldik az anyaintézménynek, de erre célszerű rákérdezni, sőt - ha lehet - másolatot kérni és hazahozni. Annak is érdemes utánanézni, hogy ez a transcript tartalmazza-e az osztályozási skála ismertetését, ha az a mienktől eltér – ez elég gyakran előfordulhat.

A hazaérkezés után célszerű mielőbb utánanézni, hogy megjött-e rendesen a tárgyigazolás, és hogyan és milyen határidőkkel kell a tárgyakkreditációt kérni (Neptun kérvény: 049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata).

A tárgyakkreditációval a KTH határozata alapján a tanulmányi ösztöndíjhoz figyelembe vett ösztöndíjindex is változik. Ha bármilyen késést tapasztal a tárgybefogadtatással kapcsolatban, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a Hallgatói Képviselet elnökével, ugyanis a fellebbezési határidő lejárta jogvesztő, azaz könnyen elveszítheti a jogot a tanulmányi ösztöndíjára.