BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Angol tanulmányok csomag

Az egyetem utáni elhelyezkedésük és szakmai helytállásuk szempontjából fontos, hogy angol nyelven könnyedén és magabiztosan tudjanak szakmai közegben kommunikálni. Ezen készség megszerzésének egyik hatékony módja, ha angolul tanulnak bizonyos tárgyakat, ezzel szakmai szókincsük bővül és a gyakorlatban is alkalmazzák nyelvi készségeiket. 

Azon diplomát szerzett hallgatóink számára, akik 12-18 illetve 18+ (emelt szint) kreditnyi a képzésükhöz szorosan kapcsolódó tárgyat angolul végeztek el kérésükre betétlapot állítunk ki, amely tartalmazza az angol nyelven elvégzett tárgyak kódját, nevét, kreditértékét és eredményét. BSc és MSc alatt angolul elvégzett tárgyak kreditértékét összeszámoljuk A csomag teljesítésekor külföldön elvégzett és a képzésbe beszámított tárgyak is érvényesek. Önálló feladat, projektfeladat, diplomamunka stb. nem számíttatható be. 

A tárgyválasztás elősegítésére állítottuk össze az alábbi tárgyakat, amelyek angol nyelvű kurzusaira (az angol képzésben tanulók mellett) magyar képzésben tanuló VBK-s hallgatókat is szívesen fogadnak az oktatók, ezek láthatóak az alábbi táblázatban. Figyelem! Olyan tárgyat, amelyet vagy az ekvivalensét már elvégezte magyarul, sajnos nem veheti fel angolul is! 

Kérjük legyenek arra is figyelemmel, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvény alapján az állami ösztöndijas hallgató a képzés kreditértékének 10%-áig hallgathat idegen nyelven tárgyat ingyenesen. 

Tantárgykód Tantárgyak megnevezése Tanárgy angol megnevezése Megjegyzés, kérdés, mivel ekvivalens (összeszervezett)
analitika  modul
BMEVESAM501 Bioszervetlen kémia Bioinorganic chemistry BMEVESAA501
BMEVESAM502 Szervetlen kémia labor  Inorganic chemistry laboratory practice BMEVESAA301
BMEVESAM503 Kromatográfia Chromatography BMEVEAAA611
BMEVESAM504 Analitikai és szerkezetvizsgálati labor Analytical and structure determination laboratory BMEVESAA604
BMEVESAM505 Alkalmazott elektrokémia  Applied Electrochemistry
anyagtudományi modul
BMEVEFAM501 Felületek fizikai kémiája Physical Chemistry of Surfaces BMEVEFKA603
BMEVEFAM502 Műanyagok vegyészmérnököknek Plastics BMEVEFAA306
BMEVEFAM212 Biopolimerek Biopolymers msc müa
BMEVEFAM503 Nemkonvencionális anyagok Nonconventional Materials BMEVEFAA707
biológiatechnológia modul
BMEVEMBM111 Bioreguláció Bioregulation biomérnöki mester tárgy
BMEVEMBM501 Környezettoxikológia  Environmental toxicology km tantárgy, csökkentett laborral
BMEVEMBM210 Molekuláris biológiai módszerek Methods in molecular biology biomérnöki mester tárgy,
BMEVESZM704 Biokatalízis Biocatalysis csak angolul
BMEVESZM501 Bioinformatics – Proteomics Bioinformatics 2-proteomics csak angolul
gyógyszerek modul
BMEVESZM502 Gyógyszerek Medicines BMEVESZA403
BMEVESZM708 Bioanyagok kémiája és technológiája Chemistry and Technology of Biomaterials BMEVESZM708
BMEVESZM207 Szerves vegyipari alapfolyamatok Unit Processes of Organic Chemistry BMEVESTA508
BMEVESZM503 Szerves vegyipari technológiák Organic Chemical Technology BMEVESTA411
technológia modul
BMEVEKFM104 Korszerű elválasztó műveletek Modern separation technologies
BMEVEKFM302 Energiatermelés hagyományos és új módszerei Conventional and Modern Forms of Energy Production
BMEVEKFM501 Környezetbarát eljárások Environmentally Benign Chemical Processes  BMEVEVMA607
BMEVEKFM502 Radiokémia és nukleáris energetika Radiochemistry and Nuclear Energetics BMEVEKFA502
BMEVEKFM211 Folyamattan Process Engineering
BMEVEKFM503 Szénhidrogénipari technológia Hydrocarbon Technology BMEVEKFA506, labor nélkül
BMEVEKFM402 Petrolkémia Petrochemistry