BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Biotechnológia mesterszak

A képzés célja biotechnológusok képzése, akik elsősorban a regionális és magyarországi, biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek igényeinek megfelelően képesek a XXI. század színvonalának megfelelő tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek elvégzésére, illetve, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően, ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia területén. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen oktatja, oly módon, hogy minden tanév őszi szemeszterében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, míg minden tanév tavaszi szemeszterében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hirdeti majd meg a képzést.

A szak felelőse: Dr. Németh Áron, egyetemi docens

Biotechnológia MSc Szakbizottság

Dr. Németh Áron Elnök szakfelelős (BME)
Elnök szakfelelős (BME)
Dr. Szarka András Tag specializáció felelős (BME)
Tag specializáció felelős (ELTE)
Dr. Tóth Blanka Tag oktatási dékánhelyettes (BME)
Tag oktatási dékánhelyettes (ELTE)
Tag hallgatói képviseleti küldött
Tag hallgatói képviseleti küldött
Tag hallgatói képviseleti küldött
Tag külső szakember (Richter Gedeon NyRt.)
Tag külső szakember (HUN-REN TTK)


Gyógyszerbiotechnológia specializáció

A specializáció a gyógyszerbiotechnológia kurrens kérdéseivel foglalkozik. Megismertet a modern gyógyszergyártásban használatos biotechnológiai eljárások elméleti alapjaival és gyakorlati alkalmazásaival, szoros együttműködésben a Richter Gedeon Nyrt-vel és más hazai vezető biotechnológiai vállalkozásokkal. A képzésben szintén partner szerepet játszik az MTA TTK.  

A specializáció felelőse:  Dr. Szarka András, egyetemi tanár

Mintatanterv elérhető a linkre kattintva.

A Képzési Program dokumentum, ami tartalmazza a képzésre vonatkozó speciális szabályokat letölthető a linkre kattinva (Hatályos a 2020/21/2. félévtől). 

A Képzési Program dokumentum, ami tartalmazza a képzésre vonatkozó speciális szabályokat letölthető a linkre kattinva (Hatályos a 2022/23/1. félévtől)