BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Biotechnológia mesterszak

A képzés célja biotechnológusok képzése, akik elsősorban a regionális és magyarországi, biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek igényeinek megfelelően képesek a XXI. század színvonalának megfelelő tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek elvégzésére, illetve, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően, ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia területén. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen oktatja, oly módon, hogy minden tanév őszi szemeszterében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, míg minden tanév tavaszi szemeszterében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hirdeti majd meg a képzést.

A szak felelőse: Dr. Németh Áron,  egyetemi docens

Gyógyszerbiotechnológia specializáció

A specializáció a gyógyszerbiotechnológia kurrens kérdéseivel foglalkozik. Megismertet a modern gyógyszergyártásban használatos biotechnológiai eljárások elméleti alapjaival és gyakorlati alkalmazásaival, szoros együttműködésben a Richter Gedeon Nyrt-vel és más hazai vezető biotechnológiai vállalkozásokkal. A képzésben szintén partner szerepet játszik az MTA TTK.  

A specializáció felelőse:  Dr. Szarka András, egyetemi tanár

Mintatanterv elérhető a linkre kattintva.

A Képzési Program dokumentum, ami tartalmazza a képzésre vonatkozó speciális szabályokat letölthető a linkre kattinva (Hatályos a 2020/21/2. félévtől). 

A Képzési Program dokumentum, ami tartalmazza a képzésre vonatkozó speciális szabályokat letölthető a linkre kattinva (Hatályos a 2022/23/1. félévtől)