BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc) - Biomérnöki Szak)

Alkalmazott biotechnológia specializáció 


A specializáció a mikrobiológiai folyamatok ipari méretű felhasználásával és alkalmazásával ismertet meg. Ez leginkább különböző anyagok (pl. gyógyszer hatóanyagok, élelmiszer-alkotók) ipari előállítását jelenti mikrobák segítségével.

A biológiai technológiák működéséhez szükséges elméleti ismeretek (pl. mikrobiális genetika, enzimológia) és a gyakorlati ismeretek (pl. biotermék technológia) egyaránt fontos részei a specializációnak, amelynek oktatásában az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vállal.

Az alkalmazott biotechnológiai specializáción végzett biomérnökök többféle területen (pl. gyógyszerek, élelmiszerek és alkoholos italok előállítására alkalmas fermentációs iparban) vagy az említett termékek gyártása során használt eljárások kutatásában és fejlesztésében dolgozhatnak.

A specializáció felelőse: Dr. Németh Áron egyetemi adjunktus

A specializációt bemutató poszter.

Tantervminta

>> 2014

>> 2010

>> 2007

>> 2005


Szakdolgozat

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni.


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 1. Testnevelés 2 félév
 2. A 6. és 7. félévek közötti nyári szünetben 6 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEMBA888)
 3. Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi két lehetőség közül választ:
 • A. Biokémia szigorlat (BMEVEBEA500)
  • Tananyag: Biokémia (6kr) +Biokémia labor (4kr)
 • B. Mikrobiológia szigorlat (BMEVEMBA500)
  • Tananyag: Sejtbiológia (4kr) + Mikrobiológia (2kr) +  Mikrobiológia 2 (3kr)

 

A BSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Biomérnöki műveletek és folyamatok + labor (5+3 kredit)
  • Biotermék technológia 1 (4 kredit)
 • Egy nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga