BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc) - Biomérnöki Szak)

Élelmiszerminősítő specializáció 


A specializáció megismertet az élelmiszeripari ágazatok felépítésével, az élelmiszerek kémiájával, az élelmiszerelőállítás technológiáival, az élelmiszerkomponensek vizsgálatával (érzékszervi minősítések, beltartalmi, mikrobiológiai és fizikai vizsgálatok). Hangsúlyosak a laboratóriumi gyakorlatok és a minőségbiztosítási ismeretek.

Az élelmiszerminősítő specializációt végzett biomérnökök elsősorban élelmiszerekkel foglalkozó cégeknél, állami élelmiszervizsgáló intézetekben és élelmiszer-minőségbiztosítással foglalkozó vállalatoknál helyezkedhetnek el.

A specilaizáció felelőse: Dr. Tömösközi Sándor egyetemi docens

A specializációt bemutató poszter.


Tantervminta

>> 2014

>> 2010

>> 2007

>> 2005


Szakdolgozat

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni.


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 1. Testnevelés 2 félév
 2. A 6. és 7. félévek közötti nyári szünetben 6 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEMBA888)
 3. Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi két lehetőség közül választ:
 • A. Biokémia szigorlat (BMEVEBEA500)
  • Tananyag: Biokémia (6kr) +Biokémia labor (4kr)
 • B. Mikrobiológia szigorlat (BMEVEMBA500)
  • Tananyag: Sejtbiológia (4kr) + Mikrobiológia (2kr) + Mikrobiológia 2 (3kr)

 

A BSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Biomérnöki műveletek és folyamatok + labor (5+3 kredit)
  • Élelmiszeranalitika + labor (4+4 kredit, 2010-től 5+4 kredit)
 • Egy nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga