BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc) - Környezetmérnöki Szak)

Környezetmenedzsment specializáció

 

A specializáció a környezet gazdasági és társadalmi vonatkozású kérdéseivel foglalkozik. Megismertet a környezetvédelmi intézményrendszer felépítésével és összefüggéseivel.

A specializáció felelőse: Dr. Bartus Gábor egyetemi adjunktus

Tanármentor: Szendrő Gábor egyetemi tanársegéd

A specializációt bemutató poszter.


Tantervminta

>> 2015

>> 2010

>> 2008


Szakdolgozat

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni.


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 1. Testnevelés 2 félév
 2. A 6. és 7. félévek közötti nyári szünetben 6 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEVMA888, BMEGT42A016)
 3. Szigorlat

 

2015 előtt:

Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi két lehetőség közül választ:

 • A. Matematika szigorlat (BMETE90AX28)
  • Tananyag: Matematika A1+A2+A3 (14kr)
 • B. Kémia szigorlat (BMEVEKTA300)
  • Tananyag: Kémia I és II (11kr) + Környezeti kémia (3kr)

2015-től:

Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi három lehetőség közül választ:

  • Matematika szigorlat, tananyag: Matematika A1+ Matematika A2+ Matematika A3, vagy 
  • Kémia szigorlat A, tananyag: Kémia I + Kémia II vagy
  • Kémia szigorlat B, tananyag: Kémia I + Környezeti kémia + Fizikai kémia és radiokémia

 

A BSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Kötelező: Környezeti eljárástan I és II (10 kredit)
  • Kötelező: Környezetmenedzsment (3 kredit)
  • Egy választható az alábbi tárgyak közül:
   • Környezetértékelés és kockázatkezelés (3 kredit)
   • Környezetvédelem nemzetközi gyakorlata (3 kredit)
   • Környezetstratégia (3 kredit)
 • Egy nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga