BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Analitikai és szerkezetvizsgálati specializáció


A specializáció két fő területre készít fel. Az egyik leginkább kutatói munkát jelent, mint például szerkezetvizsgálati kutatás egy adott vegyületről. A másik terület az alkalmazott analitika, ahol vegyületek mennyiségi és minőségi meghatározásával, minőségi ellenőrzésével lehet foglalkozni. Sok laborgyakorlat van, mely elsősorban precíz műszeres méréseket jelent.

Fontos szerepet kapnak a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyak, mint például a légszennyezés mérése. Az ezen a specializáción végzett vegyészmérnökökre a szakma minden területén szükség van.

A specializáció felelőse: Dr. Höfler Lajos

A specializációt bemutató poszter.

 

 


Tantervminta

>> 2014

>> 2010

>> 2007

>> 2005


Szakdolgozat

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni.


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 1. Testnevelés 2 félév
 2. A 6. és 7. félévek közötti nyári szünetben 6 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEAAA888)
 3. Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi három lehetőség közül választ:
 • A. Szerves szigorlat (BMEVESKA300)
  • Szerves kémia I + II + Szerves szintetikus labor (13kr)
 • B. Fizikai kémia szigorlat (BMEVEFAA500)
  • Tananyag: Fizikai kémia I + II + A nanotechnológia kolloidkém. alapjai (12kr)
 • C. Vegyipari műveletek szigorlat (BMEVEVMA600)
  • Tananyag: Vegyipari műveletek I + II (12kr)

 

A BSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Analitikai kémia + labor (9 kredit)
  • Elemanalízis  (3 kredit)
  • Kromatográfia (3 kredit)
 • Egy nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga