BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Gyógyszeripari specializáció


A specializáció bőséges szerves kémiai és speciális gyógyszerkémiai ismereteket nyújt, a megfelelő tudáshoz sok szerves szintetikus laboratóriumi munkára van szükség. Lehetőség nyílik a gyógyszerfejlesztés modern módszereinek megismerésére például a számítógépes molekulatervezés című tárgy keretében.

A gyógyszeripari specializáción végzett vegyészmérnökök elsősorban a gyógyszeriparban helyezkedhetnek el, termelő vagy kutató-fejlesztő munkában vehetnek részt.

A specializáció felelőse: Dr. Keglevich György

társfelelősök: Dr. Faigl Ferenc és Dr. Marosi György

tanármentor: Dr. Kupai József

A specializációt bemutató poszter.


Tantervminta

>> 2014

>> 2010

>> 2007

>> 2005


Szakdolgozat

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni.


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 1. Testnevelés 2 félév
 2. A 6. és 7. félévek közötti nyári szünetben 6 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVESZA888)
 3. Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi három lehetőség közül választ:
 • A. Szerves szigorlat (BMEVESKA300)
  • Szerves kémia I + II + Szerves szintetikus labor (13kr)
 • B. Fizikai kémia szigorlat (BMEVEFAA500)
  • Tananyag: Fizikai kémia I + II + A nanotechnológia kolloidkém. alapjai (12kr)
 • C. Vegyipari műveletek szigorlat (BMEVEVMA600)
  • Tananyag: Vegyipari műveletek I + II (12kr)

 

A BSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Szervess vegyipari technológiák + labor (6 kredit)
  • Gyógyszeripari technológia (2 kredit)
  • Szerves vegyipari alapfolyamatok (2 kredit)
  • Gyógyszerkémiai alapfolyamatok + labor (6 kredit)
 • Egy nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga