BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Műanyag, textil és anyagtudományi specializáció

 

A specializáción belül hallgatható három alspecializáció közös tárgyakra (makromolekulák kémiája, anyagtudományi vizsgálati módszerek) épít.

A műanyag alspecializáció meghatározó tárgyai a műanyagok fizikája, a műanyagfeldolgozás, műanyagok vizsgálata. A végzettek elsősorban a műanyagiparban dolgoznak.

A textil alspecializáción a szálak kémiai és fizikai szerkezetével, színezésével és egyéb tulajdonságaival kapcsolatos ismereteket oktatnak. Kiemelt figyelmet szentelnek a természetes polimerekkel kapcsolatos ismereteknek. A textiliparon kívül a szálakkal kapcsolatos egyéb munkahelyeken (pl. bútoripar, texilkereskedelem) lehet elhelyezkedni.

Az anyagtudományi alspecializáción a műanyagokat, a fémeket, ötvözeteket, kerámiákat és azok alkalmazásait ismertető tárgyak a fizikai-kémiai és a matematikai ismeretekre építenek. A végzettek elsősorban kutatási területeken, továbbá összetett technológiákat alkalmazó műszaki területeken helyezkednek el.

A specializáció felelőse: Dr. Móczó János

Tanármentorok: Bódiné Dr. Fekete Erika (műanyagtechnológia); Dr. Csiszár Emília (textiltechnológia); Dr. Gyarmati Benjámin (anyagtudományi)

A specializációt bemutató poszter.


Tantervminta

>> 2014

>> 2010

>> 2007

>> 2005


Szakdolgozat

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni.


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 1. Testnevelés 2 félév
 2. A 6. és 7. félévek közötti nyári szünetben 6 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEMGA888)
 3. Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi három lehetőség közül választ:
 • A. Szerves szigorlat (BMEVESKA300)
  • Szerves kémia I + II + Szerves szintetikus labor (13kr)
 • B. Fizikai kémia szigorlat (BMEVEFAA500)
  • Tananyag: Fizikai kémia I + II + A nanotechnológia kolloidkém. alapjai (12kr)
 • C. Vegyipari műveletek szigorlat (BMEVEVMA600)
  • Tananyag: Vegyipari műveletek I + II (12kr)

 

A BSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
 • Műanyagtechnológia alspecializáció
  • Műanyagok feldolgozása (7 kredit)
  • Műanyagfeldolgozó gépek és szerszámok (6 kredit)
  • Polimerek fizikája (3 kredit)
 • Textiltechnológia alspecializáció
  • Textilkémiai technológia I és II (10 kredit)
  • Textilkémia labor (3 kredit)
  • Szálképző plolimerek (2 kredit)
  • Színezék és tenzidkémia (2 kredit)
 • Anyagtudományi alspecializáció
  • Fémek, kerámiák és társított rendszereik (4 kredit)
  • Anyagtudományi vizsgálati módszerek + labor (5 kredit)
  • Anyagtudományi labor (3 kredit)
 • Egy nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga