BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Biomérnöki Szak)

Alkalmazott biotechnológia specializáció


A specializáció a mikrobiológiai folyamatok ipari méretű felhasználásával és alkalmazásával ismertet meg. Ez leginkább különböző anyagok (pl. gyógyszer hatóanyagok, élelmiszer-alkotók) ipari előállítását jelenti mikrobák segítségével.

A biológiai technológiák működéséhez szükséges elméleti ismeretek (pl. mikrobiális genetika, enzimológia) és a gyakorlati ismeretek (pl. biotermék technológia) egyaránt fontos részei a specializáció képzésének, amelyben az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vállal.

 

Az alkalmazott biotechnológiai specializáción végzett biomérnökök többféle területen (pl. gyógyszerek, élelmiszerek és alkoholos italok előállítására alkalmas fermentációs iparban) vagy az említett termékek gyártása során használt eljárások kutatásában és fejlesztésében dolgozhatnak.

A specializáció felelőse: Dr. Németh Áron

 

Tantervminta

>> 2014

>> 2011

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

  • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEMBM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
    • Biotermék technológia II (4 kredit)
    • Bioreaktorok és mérnöki gyakorlat (4 kredit)
    • Alkalmazott biodegradáció (4 kredit)
  • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga