BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Biomérnöki Szak)

Egészségvédelmi specializáció


A specializáció az orvosi munkával kapcsolatos, több kémiai és biológiai ismeretet igénylő tevékenységekre készít fel, a specializáció tárgyainak jelentős része (pl. anatómia, élettan, klinikai kémia) is ezt tükrözi. A képzésben fontos szerepet vállal a Semmelweis Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A specializáción végzett mérnökök például klinikai laborokban, állami egészségügyi intézetekben, gyógyszeripari területeken helyezkedhetnek el.

A specializáció felelőse: Dr. Gergely Szilveszter egyetemi docens


Tantervminta

>> 2014

>> 2011

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEMBM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Biotermék technológia II (4 kredit)
  • Táplálkozásbiokémia és dietetika (3 kredit)
  • 2011 előtt felvetteknek: Molekuláris biológia és diagnosztika (4 kredit),
   2011-2013 időszakban felvetteknek: Új molekuláris biológiai módszerek (6 kredit),
   vagy Molekuláris biológiai módszerek (3 kredit) és Elválasztástechnika (3 kredit);
   2014-től felvetteknek Molekuláris biológiai módszerek (3 kredit) és Elválasztástechnika (3 kredit)
 • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga