BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Biomérnöki Szak)

Élelmiszerminősítő specializáció


A specializáció megismertet az élelmiszeripari ágazatok felépítésével, az élelmiszerek kémiájával, az élelmiszerelőállítás technológiáival, az élelmiszerkomponensek vizsgálatával (érzékszervi minősítések, beltartalmi, mikrobiológiai és fizikai vizsgálatok). Hangsúlyosak a laboratóriumi gyakorlatok és a minőségbiztosítási ismeretek.

Az élelmiszerminősítő specializációt végzett biomérnökök elsősorban élelmiszerekkel foglalkozó cégeknél, állami élelmiszervizsgáló intézetekben és élelmiszer-minőségbiztosítással foglalkozó vállalatoknál helyezkedhetnek el.

A specializáció felelőse: Dr. Tömösközi Sándor


Tantervminta

>> 2014

>> 2011

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEMBM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Biotermék technológia II (4 kredit)
  • Táplálkozásbiokémia és dietetika (3 kredit)
  • 2011 előtt felvetteknek: Molekuláris biológia és diagnosztika (4 kredit),
   2011- 2013 időszakban felvetteknek: Új molekuláris biológiai módszerek (6 kredit), vagy
   az Elválasztástechnika” (3kr) és a „Korszerű élelmiszervizsgálati módszerek” előadási anyagai (3kr).
   2014-től felvetteknek: Elválasztástechnika” (3kr) + Korszerű élelmiszervizsgálati módszerek előadási anyagai (3kr)
 • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga