BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Biomérnöki Szak)

Környezetvédelmi specializáció

A specializáció a környezetvédelem számos területére kiterjed: szennyvíz- és hulladékkezelés, a környezetet szennyező anyagok vizsgálata, elemzése, szennyezett területek állapotának felmérése és helyreállítása stb. A környezeti elemekről (talaj, víz, levegő) a képzés alapvető ismereteket nyújt. Hangsúlyosak a laboratóriumi gyakorlatok és a gyakorlati alkalmazások. A képzésben az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vállal.

A környezetvédelmi specializáción végzett biomérnökök környezetvédelmi munkára (pl. szennyezett területek helyreállítása, hulladékkezelés) szakosodott cégnél, nagyobb vállalatok környezetvédelmi részlegeinél vagy a környezetvédelmi módszerek kutatásának és fejlesztésének területén is elhelyezkedhetnek.

A specializáció felelőse: Dr. Tardy Gábor egyetemi docens


Tantervminta

>> 2014

>> 2011

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

  • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEMBM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
    • Biotermék technológia II (4 kredit)
    • Bioreaktorok és mérnöki gyakorlat (4 kredit)
    • Alkalmazott biodegradáció (4 kredit)
  • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga