BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Gyógyszervegyész-mérnöki Szak)

Készítménytechnológia csomag


Tantervminta

>> 2014

>> 2010


Diplomamunka

A formai követelményekről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

  • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat az SZKT Tanszék szervezésében (BMEVESZM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
    • Környezetbarát kémia és technológia előadás része (3 kr) + Gyógyszeripari technológia (3 kr) vagy Gyógyszerkészítmények technológiája (3 kr) [összesen 6 kr]
    • Gyógyszerkémia (4 kr) + Gyógyszerkémia gyakorlat (2 kr)
  • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga