BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Környezetmérnöki Szak)

Környezetmenedzsment specializáció

A specializáció célja: A specializáció a környezet gazdasági és társadalmi vonatkozású kérdéseivel foglalkozik. Megismertet a környezetvédelmi intézményrendszer felépítésével és összefüggéseivel.

A specializáció felelőse: Dr. Bartus Gábor egyetemi adjunktus


Tantervminta

>> 2009

>> 2017


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintvalehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEGT42MN18)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:

2009-es tanterv szerint haladók:

  • Biomérnöki műveletek és folyamatok (3 kr) + Fenntartható környezet és erőforrásgazdálkodás (3 kr)
  • Környezetmenedzsment rendszerek (3 kr) + Környezeti teljesítményértékelés (3 kr)

2017-es tanterv szerint haladók:

  • Kötelező tárgy: Környezetvédelmi és kármentesítési eljárások.
  • Választható az alábbiak közül:
   • Környezetgazdaságtan
   • Környezetmenedzsment
   • Környezeti tervezés.
 • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga