BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Környezetmérnöki Szak)

Környezettechnológia specializáció

A specializáció célja: A specializáció az ipari termelési folyamatokba és a környezeti technológiákba nyújt betekintést (pl. szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás).

A specializáció felelőse: Angyalné Dr. Koczka Katalin adjunktus


Tantervminta

>> 2009

>> 2017


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEKFM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:

2009-es tanterv szerint haladók:

  • Biomérnöki műveletek és folyamatok (3 kr) + Fenntartható környezet és erőforrásgazdálkodás (3 kr)
  • Környezetvédelmi analitika II (3 kr) vagy Felszíni és felszín alatti vizek monitorozása és mintavételezése (3 kr)
   + Hulladékkezelési technikák (3 kr) vagy Levegőtisztaság-védelmi esettanulmányok (3 kr)   

2017-es tanterv szerint haladók:

  • Kötelező tárgy: Környezetvédelmi és kármentesítési eljárások (4 kr)
  • Választható az alábbiak közül:
   • Hulladékkezelési technikák (3 kr) 
   • Környezettoxikológia (3 kr)
   • Levegőtisztaságvédelem (3 kr)
   • Víz- és szennyvíztisztító telepek (3 kr) 
 • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga