BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Műanyag- és Száltechnológiai Mérnöki Szak)

Szál- és textiltechnológia specializáció

A specializáció felelőse: Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília egyetemi docens


Tantervminta

>> 2014

>> 2011


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

  • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEFAM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
    • Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek (4 kr)
    • Textiltechnológiai alapfolyamatok  (5 kr) + Új szálalkalmazások és technológiák (5kr)
  • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga