BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Analitikai és szerkezetvizsgálati specializáció


A specializáció két fő területre készít fel. Az egyik leginkább kutatói munkát jelent, mint például szerkezetvizsgálati kutatás egy adott vegyületről. A másik terület az alkalmazott analitika, ahol vegyületek mennyiségi és minőségi meghatározásával, minőségi ellenőrzésével lehet foglalkozni. Sok laborgyakorlat van, mely elsősorban precíz műszeres méréseket jelent.

Fontos szerepet kapnak a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyak, mint például a légszennyezés mérése. Az ezen a specializáción végzett vegyészmérnökökre a szakma minden területén szükség van.

A specializáció felelőse: Dr. Höfler Lajos


Tantervminta

>> 2024

>> 2014

>> 2010

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

  • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEFAM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
    • Analitikai kémia és műszerezés (4 kr) vagy Anyagtudományi analitikai vizsgálati módszerek (4kr) + Szerves szerkezetfelderítés II (5 kr)
    • Az elválasztástechnika korszerű módszerei (4 kr) + Mintaelőkészítés, mintavétel (3 kr)
  • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga