BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Anyagtudományi specializáció

A specializáció a kémia és vegyészmérnöki tudományok egyik széles területét öleli fel, melynek középpontjában az anyagok tulajdonságainak tudatos alakítása, az alkalmazásokhoz optimalizált anyagi rendszerek fejlesztése áll. A specializáció hallgatói alapos ismereteket szereznek a fémek, kerámiák, műanyagok, pórusos anyagok valamint a modern szerkezeti és funkcionális anyagok, így többek között különleges nanostruktúrák és felületek, biodegradábilis és biomimetikus anyagok területén. A laborgyakorlatok és egyéni feladatok során számos rutinméréshez használt illetve kutatási célú nagyműszer alkalmazását és az ezekhez tartozó mélyebb elméleti alapokat is elsajátítják. A képzés második felében lehetőség nyílik nemzetközi színvonalú kutatási projektek egy-egy részfeladatában is részt venni.

Az itt végzett vegyészmérnökök mind az ipari termelés, mind az alap- és alkalmazott kutatás területén elhelyezkedhetnek. Az önálló kutatómunka iránt érdeklődő hallgatók előtt számos PhD lehetőség áll nyitva az egyetemen és a partner kutatóintézeteknél.

A specializáció felelőse: Dr. Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanár

Tanármentor: Gyarmati Benjámin egyetemi docens


Tantervminta

>> 2024

>> 2014

>> 2010

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintvalehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

  • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEFAM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
    • Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek (4 kr)
    • Bevezetés a nanotechnológiába (3 kr) + Modern kerámiák és kompozitok (4 kr) vagy Műanyagok és kompozitok (4 kr)
  • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga