BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció

A specializáció két fő területe a folyamatirányítás és a vegyipari menedzsment. Mindkettő erős matematikai tudást igényel. A specializáción viszonylag kevés laboratóriumi gyakorlat van, főleg a termelésirányításra készít fel, és csak kevésbé a laboratóriumi munkára. A specializáción végzett mérnökök főleg termelésirányítóként, fejlesztőmérnökként, vagy egy vállalat mérnökmenedzsment részlegén helyezkedhetnek el. Az új, 2024-ben induló tanterv nagy hangsúlyt fektet a digitális készségek fejlesztésére, a vegyipari digitális átállásában aktívan részt tudnak majd venni akik a specializáción végeznek. 

A specializáció Teams csoportjába a w1x2hsa kóddal lehet belépni. 

A specializáció felelőse: Dr. Székely Edit

Tanármentor: Dr. Gresits Iván


Tantervminta

>> 2024

>> 2014

>> 2010

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • 2023 szeptembere előtt kezdett hallgatók záróvizsga tárgyai:
    • Folyamatok tervezése és irányítása (4 kr)
    • Petrolkémia (6 kr)
  • 2024-es tanterv szerint: A záróvizsgán a hallgatónak a Folyamatmérnöki záróvizsga tárgy keretében a szak és specializációk tananyagából összeállított tételsor alapján kell számot adnia a tudásáról. A tételsor tartalmazza a Folyamatok tervezése és irányítása kiemelt területeit, valamint a specializációs tárgyakból a hangsúlyos témaköröket. További információ a specilaizáció Teams csoportjában és a tanszéki honlapon.