BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció

A specializáció két fő területe a folyamatirányítás és a vegyipari menedzsment. Mindkettő erős matematikai tudást igényel. A specializáción viszonylag kevés laboratóriumi gyakorlat van, főleg a termelésirányításra készít fel, és csak kevésbé a laboratóriumi munkára. A specializáción végzett mérnökök főleg termelésirányítóként, fejlesztőmérnökként, vagy egy vállalat mérnökmenedzsment részlegén helyezkedhetnek el.

A specializáció felelőse Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Tanármentor: Dr. Gresits Iván tudományos főmunkatárs


Tantervminta

>> 2014

>> 2010

>> 2009


Diplomamunka

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények

(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

  • Nyári szünetben 4 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEKFM888)


Az MSc diploma megszerzésének további feltétele

  • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
    • Folyamatok tervezése és irányítása (4 kr)
    • Petrolkémia (6 kr)
  • Egy élő idegen nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga