BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Immunológia

A tantárgy neve angolul: Immunology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEELM401 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kövesdi Dorottya, tudományos főmunkatárs,  ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kövesdi Dorottya

tudományos főmunkatárs

ELTE TTK Biológiai Intézet,

Immunológiai Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Sejtbiológia, Genetika

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

Az immunrendszer fő feladata a szervezet fertőző mikrobák elleni védeleme. A kórokozókkal szemben kialakuló immunitást a veleszületett és az adaptív immunválasz biztosítja. Az Immunológia kurzus áttekintést nyújt az immunrendszer sejtjeiről és az immunfolyamatok alapvető működésének jellemzőiről.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

http://immunologia.elte.hu/oktatas.php

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

̵ Ismeri az immunrendszer elemeit és felépítését, az immunválasz típusait, a fiziológiás immunválasz kisiklásának következményeit és az immunológia módszerek alapvető típusait

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes az immunológiai ismeretek birtokában magyarázni, mely immunológiai mechanizmusok biztosítják a szervezetünkben az egyes kórokozók felismerését és feldolgozását.

Képes különbséget tenni a tudományosan megalapozott és a tudományos alapot nélkülöző immunológiai beavatkozások között.

Képes eldönteni, hogy egyes immunológiai folyamatok milyen vizsgálati módszerrel tanulmányozhatók.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik az immunválasz folyamatának megértésére és az ismeretek szintetizálására.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Támogatólag fogadja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fertőző járványos betegségek leküzdését célozzák.

Autonómia és felelősség

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Felelősséggel és kritikával viszonyul a társadalmi támogatást igénylő egészségügyi problémák megoldásához.

Utolsó módosítás: 2021-09-07 08:21:06

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.