BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kolloidok a biotechnológiában

A tantárgy neve angolul: Colloids in biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEFAM311 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hórvölgyi Zoltán, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a kolloidkémia szerepét a biotechnológiában. Az előadások és a hallgatói témabeszámolók eredményeképpen a hallgatók képesek lesznek a biotechnológiai gyakorlatban jelentkező problémák, illetve fejlesztési feladatok megoldására a kolloidkémia sajátos eszközeivel.

A tárgy tematikája magában foglalja a következőket: Kolloidkémiai alapismeretek. Diszperziók és gélek. Biokompatibilis felületek. Polielektrolitok. Biológiai jelentőségű felületaktív anyagok. Mágneses és nemesfém kolloidok. Fénymoduláló nanorészecskék. Nyomjelző nanorészecskék és molekulák. Nanoszerkezetű anyagok. Hatóanyag tárolás és leadás. Nanoanyagok terápiás célú felhasználása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Ismeri a biotechnológiában alkalmazható kolloidok biofizikai hátterét, a kolloidokra jellemző tulajdonságokat és azok biotechnológiai jelentőségét

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Képes kolloidokkal kapcsolatos kísérletek tervezésére és az eredmények értékelésére

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik a vonatkozó szakirodalom követésére

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Munkája során betartja a vonatkozó előírásokat

Utolsó módosítás: 2022-07-05 14:23:09

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.