BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogénipari technológia

A tantárgy neve angolul: Hydrocarbon technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA506 2+0+1/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván tud. főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Holló András

 

MOL

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A szerves kémia, kémiai technológia és vegyipari műveletek c. tantárgyak kapcsolódó fejezetei.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVESZA301 , BMEVEKFA203

A laboratóriumi gyakorlathoz feltétel, hogy a hallgató a Szerves kémia labor előtti tűzoltó gyakorlatot elvégezze.

A tantárgy célkitűzése:

A kőolaj, mint meghatározó energiaforrás feldolgozási folyamatának és főbb technológiáinak az összefüggésekre rámutató ismertetése. Az iparág kihívásainak bemutatása, a termékek mindennapi felhasználási lehetőségeinek bemutatása, kontextusba helyezése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Holló András

c. egyetemi docens

MOL

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a vegyipari technológiák működtetésnek aladolgait a kőolajiparban, tudása a tanult matematikai, fizikai, géptani, szerves és szervetlen kémiai tanultakra alapszik.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri azokat az alapvető, speciálisan a kőolajiparban használt eszközöket.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes bármely technológia, de különösen a szénhidrogénipar területén a technológia üzemeltetésére és fejlesztésére kezdeti helyi gyakorlat után.

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Ismeri a vegyészmérnöki technológiai, alapszintű feladatok ellátására

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2019-09-02 11:12:55

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.