BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biológiai víz- és szennyvíztechnológia

A tantárgy neve angolul: Biological water technologies

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA602 2+0+1/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt egyetemi docens, Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz. Környezettechnológia Laboratórium

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

egyetemi docens

Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz

Dr. Miháltz Pál

egyetemi tanár

Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémia, analitika, vegyi- és biomérnöki művelet- és eljárástan.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

kötelező tárgy a biomérnök szakon a környezetvédő szakirány számára, amelynek megfelelő részletességgel megismerteti a hallgatókat a (biológiai) szennyvíztisztítás technológiájával, tárgyalja a szennyvíztisztítás egyes folyamatainak alapvető gyakorlati, technológiai ismereteit, a laboratóriumi gyakorlatok során ill. az annak részeként kezelt üzemlátogatás alkalmával részletes közvetlen gyakorlati ismeretek megszerzését teszi lehetővé. A cél a környezetvédő szakos hallgatók számára a biológiai szennyvíztisztításnak az üzemeltetői szintet részben meghaladó részletességű megismertetése.

A tárgy a differenciált szakmai ismeretanyag része,  tehát az áttekintésen túl a mérnöki kompetenciák tekintetében alkalmazási készség kialakitását is megcélozza, főleg példák bemutatásával.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

Egyetemi tanár

Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

Ismeri a szenny- és ivóvíz kezelési technológiák alapelveit, összefüggéseit és a vonatkozó környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes biológiai szenny- és ivóvízkezelő rendszerek biztonságos,környezettudatos működtetésére

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes biológiai szenny- és ivóvízkezeléshez kapcsolódó laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

Alkalmazni tudja biológiai szenny- és ivóvízkezeléshez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek alkalmazására

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes önállóan végrehajtani biológiai szenny- és ivóvízkezeléshez kapcsolódó laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.

Képes irányítani és ellenőrizni a biológiai szenny- és ivóvízkezeléshez kapcsolódó folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes részfeladatok ellátására a biológiai szenny- és ivóvízkezelő technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, kifejlesztésében.

Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott specializációnak megfelelő szakterületen.

Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a biológiai szenny- és ivóvízkezelő technológiai rendszerek szakterületén.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2021-01-28 17:24:27

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.