BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetbarát és katalitikus folyamatok

A tantárgy neve angolul: Environmentally Benign and Catalytic Processes

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM204 3+0+2/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Székely Edit, egyetemi docens,  Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Edit

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Mika László

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia, fizikai kémia: termodinamika, egyensúlyok, reakciókinetika, vegyipari műveletek: hőtani és diffúziós műveletek, számítástechnika.

A tantárgy célkitűzése:

a világon és Európában jelenleg meglévő környezetvédelmi kihívások, célok és megvalósításaik eszközeinek ismertetése a vegyészmérnök szempontjából. Kitekintés a jövőben várható környezettudatos ipari fejlesztésre/fejlődésre a mérnök szempontjából. A katalízis és szerepe ezen tématerületen.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tungler Antal

Egyetemi tanár

 

Dr. Mizsey Péter

Egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Simándi Béle

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-09-04 12:56:23

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.