BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Folyamattan

A tantárgy neve angolul: Process Engineering

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM205 2+0+1/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Rév Endre docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki  Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rév Endre

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

célunk a leggyakoribb vegyi-, bio-, és rokonipari összetett folyamattípusok megvalósítható és lehetőleg (legalább közel-) optimális tervezését biztosító elveknek és azok alkalmazásának ismertetése, a legfontosabb fogalmak és módszerek begyakorlása. Nagy hangsúlyt helyezünk az összetett folyamatok műveleti korlátanak megállapítására. A kurzus elsősorban a mérnöki szemléleten alapuló heurisztikus és grafikus módszerekkel foglalkozik, de kitekintést ad a matematikai programozás ezirányú alkalmazási lehetőségeire is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-10-31 08:58:11

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.