BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Levegő és vízvédelem

A tantárgy neve angolul: Air- and water pollution controll

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKTA604 2+0+2/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

Valentinyi Dóra

Egyetemi tanár

tanársegéd

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

a kémiai és biológiai alapismeretek mellett a vegyipari és biomérnöki műveletek és folyamatok.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

a levegő és a vizek tulajdonságainak és a szennyezésük megakadályozására használt műszaki megoldások megismerése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pálmai György

egyetemi docens

Kémiai Technológia Tsz.

Dr. Benkő Tamás

egyetemi tanársegéd

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri a környezetvédelmi biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes környezetvédelmi biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére

Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira.

Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására.

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására

Utolsó módosítás: 2021-01-28 17:33:53

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.