BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetvédelmi analitika és technológia labor

A tantárgy neve angolul: Environmental analysis and technology practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKTAKM5 0+0+5/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Pátzay György, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Havasi Dávid

tanársegéd

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Koczka Béla

Egyetemi docens

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Környezetvédelmi analitika és Kémiai technológia című elméleti tárgyak keretében megismert eljárások, módszerek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Kötelező előtanulmány

Ajánlott előkövetelmény

Kémiai technológia

Környezetvédelmi analitika

A tantárgy célkitűzése:

A vegyipar különféle területein – ideértve mind a műanyag és gyógyszergyártást – napjainkban kiemelten fontos a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. A tárgy célja a környezetvédelmi analitika és technológiai eljárások ismertetése laboratóriumi gyakorlatok keretében. Az analitika rész során a hallgatók 5-7 fős csoportokat alkotva egy-konzulens oktató vezetésével különböző, a vegyipar, gyógyszer- és élelmiszeripar, ill. a környezetvédelem területén aktuális analitikai témákat dolgoznak fel: kiirodalmazzák a megoldandó feladat műszaki, gazdasági, egészségügyi vonatkozásait, megismerik a jogszabályi környezetet, a szabványokban, ill. szakmai folyóiratokban fellelhető analitikai módszereket és ezek kritikus feldolgozásával komplett elemzést adnak az analitikai feladat megoldására. A technológiai részben döntően energiatermeléssel kapcsolatos alapméréseket (energiamérleg, víztisztítás, motorhajtó anyagok, radioaktív sugárzás) végeznek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Havasi Dávid

tanársegéd

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Koczka Béla

egyetemi docens

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Dr. Pátzay György

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-09-04 13:40:56

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.