BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Válogatott fejezetek az általános genetikából

A tantárgy neve angolul: Selected parts of genetics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA011 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Deák Veronika, egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Deák Veronika

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános genetika

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

általános genetika

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja az alap genetika kurzusban nem tárgyalt speciális, érdeklődésre számot tartó genetikai témakörök megismertetése.    

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Deák Veronika

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-08-25 14:36:46

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.