BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Mikrobiológia II.

A tantárgy neve angolul: Microbiology II.

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA401 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tardy Gábor Márk, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

Dr. Tardy Gábor Márk

egyetemi docens

egyetemi adjunktus

ABÉT

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Sejtbiológia, általános mikrobiológia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Mikrobiológia (BMEVEMKAKM3)

A tantárgy célkitűzése:

A Mikrobiológia II. c. tárgy keretében a hallgatók részletes betekintést kapnak a szabad szemmel nem látható élőlények világába. A Mikrobiológia c. tárgyra épülve megismerkednek a mikroorganizmusok egyes csoportjaival (vírusok, baktériumok, protiszták, gombák), és azok legfontosabb képviselőinek jellegzetességeivel (pl. morfológia, táplálkozás, életciklus, környezeti/ipari/orvosi jelentőség). Megtanulják, hogy a mikrobákat hogyan tudjuk szükség szerint elpusztítani vagy szaporodásukat gátolni élettelen közegekben (sterilezés ill. fertőtlenítés). A tárgy a szakmai törzsanyag része, elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt nyújt, amelyek megalapozzák a biomérnöki szak egyes szakirányain kötelező további mikrobiológiai jellegű tárgyakat.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egyetemi docens

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a mikrobiológiai folyamatok törvényszerűségeit, a vizsgálati módszereket.

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri a sterilezési és fertőtlenítési eljárásokat.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismeri a mikroorganizmusok alkalmazását a fermentációs iparokban.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes mikrobiológiai rendszerek biztonságos működtetésére.

Képes biotechnológiai, bioipari munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes a mikroorganizmusokkal való munkavédelmi feladatok betartására.

Attitűd

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

Betartja a mikroorganizmusokkal kapcsolatos munkavégzés biztonsági szabályait.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Autonóm módon képes a mikrobiológiai területen szakmai kérdések értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2023-06-15 12:24:52

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.