BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Egészségügyi mikrobiológia

A tantárgy neve angolul: Hygienic Microbiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA501 3+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Sveiczer Ákos, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egy. docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

mikrobiológia: a mikroorganizmusok legfőbb csoportjainak jellemzése (sejtfelépítés, morfológia, anyagcsere, stb. szerint).

A tantárgy célkitűzése:

az egészségügyi mikrobiológia tárgykörében az egészségügy szempontjából káros (patogén) és hasznos mikrobák, illetőleg az általuk létrehozott folyamatok (betegség, gyógyszertermelés) megismerésére kerül sor. A kórokozás kapcsán érintődnek a virulencia, valamint az ellenállóképesség és a védekező mechanizmusok kérdései is. Külön figyelem fordítódik a gyógykezelésen kívül a megelőzés szerepére.

Az Egészségügyi mikrobiológia differenciált szakmai ismereteket nyújt az Egészségvédő szakirány hallgatói számára. A fertőző betegségek tárgyalása kapcsán fontos kiegészítője a Kórélettan c. tárgynak; ugyanakkor az egészségvédelem tetszőleges területén elhelyezkedni szándékozó biomérnönök számára alapvető ismereteket ad az ember és a mikrobák (kórokozók, normál flóratagok) közötti kölcsönhatásokról.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egy. docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a mikrobiológiai folyamatokat és vizsgálati módszereket.

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a nukleinsav és fehérje kimutatáson alapuló diagnosztikai eljárásokat.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

Ismeri a kórokozó mikrobákkal kapcsolatos munkavégzés veszélyeit.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes kórokozó mikrobákat tartalmazó rendszerek biztonságos működtetésére.

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes mikrobiológiai laboratóriumi feladatok elvégzésére.

Attitűd

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik az új mikrobiológiai ismeretek, eszközök, módszerek iránt.

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

Betartja a kórokozó mikroorganizmusokkal kapcsolatos munkavégzés biztonsági szabályait.

Autonómia és felelősség

Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és döntéshozatal.

Jellemzője a személyes felelősségvállalás mikroorganizmusokkal való munka során.

Utolsó módosítás: 2018-07-26 20:35:39

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.