BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszerbiztonság aktuális kérdései

A tantárgy neve angolul: Current Issues of Food Safety

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM109 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna, egyetemi adjunktus,

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (BME-ABÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna

Egyetemi adjunktus

BME-ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Élelmiszerbiztonság, Élelmiszeripari technológia, Élelmiszeranalitika

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

-

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célkitűzése, hogy a mesterszakos szakirányos hallgatók megismerjék a legfontosabb, az élelmiszerbiztonsági alapismeretek komplex alkalmazását igénylő kérdéseket, a területen jelentkező legújabb kihívásokat, és ezek megoldási lehetőségeit.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna

Egyetemi adjunktus

BME-ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Rendszerezett tudással rendelkezik az élelmiszerek összetételéről, az azokban fellelhető hagyományos és új fizikai, kémiai és biológiai veszélyforrásokról.

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a biztonságos élelmiszer előállításához szükséges minőségügyi, fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi folyamatokat.

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a biztonságos élelmiszer-előállítást szabályozó jogi környezetet.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes irányítani biztonságos élelmiszerek előállítását célzó rendszerek fejlesztését.

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes önálló feladatok ellátására élelmiszergyártó rendszerek élelmiszerbiztonsági szempontokat szem előtt tartó tervezésében.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Alkalmas csoportmunkában való részvételre.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik élelmiszerbiztonsági ismereteinek folyamatos fejlesztésére.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Nyitott az élelmiszerbiztonságot befolyásoló területeken zajló fejlesztések nyomon követésére, elfogadására és hiteles közvetítésére.

Autonómia és felelősség

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Tudatában van és döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi, hogy a biztonságos élelmiszer előállítása során minőségügyi, termékfelelősségi és fogyasztóvédelmi egyaránt szerepet játszanak.

Vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért.

Vállalja a felelősséget az élelmiszerbiztonságot befolyásoló döntéseiért.

Utolsó módosítás: 2021-02-01 09:46:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.