BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Elválasztástechnika

A tantárgy neve angolul: Modern separation techniques

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM110 2+0+1/v 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fekete Jenő, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fekete Jenő

egyetemi tanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

az elválasztástechnika korszerű módszereinek alkalmazása, különös tekintettel a kapcsolt technikákra elkerülhetetlen a környezetvédelem, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, klinikai-biokémia, műanyagipar területén. A kapcsolt technikák tárgykörébe a következő részek kerülnek tárgyalásra:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2017-04-19 09:55:16

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.