BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioreguláció

A tantárgy neve angolul: Bioregulation

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM111 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Vértessy G. Beáta, egyetemi tanár, tanszékvezető, BME ABÉT

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vértessy G. Beáta

tanszékvezető,

egyetemi tanár

ABÉT

Nyíri Kinga

PhD hallgató

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biokémia, Sejtbiológia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Biokémia

ajánlott előtanulmány

Sejtbiológia

A tantárgy célkitűzése:

Az élő rendszerekben megvalósuló főbb szabályozási mechanizmusok molekuláris szintű megismertetése. A szabályozási mechanizmusok összefüggései, többszintű szabályozások megértetése. A kurrens szakirodalom fényében a főbb paradigma váltások bemutatása. Biotechnológiai alkalmazások és orvosbiológiai relevanciák feltárása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vértessy G. Beáta

egyetemi tanár

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Az eljárások és technológiák kutatásához, fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges analitikai és szerkezetvizsgálati módszerek birtokában van.

Ismeri a biológiai szabályozáshoz kötődő analitikai és szerkezetvizsgálati módszereket

Képesség

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Nyitott a biológiai szabályozásból ismert elvek alkalmazására

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-09-21 08:04:56

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.