BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Humán mikrobiológia

A tantárgy neve angolul: Human microbiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM116 2+1+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Ghidán Ágoston, egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kristóf Katalin

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Ghidán Ágoston

egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Sejtbiológia, Biokémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

ajánlott előtanulmány

Matematika M1c-Valószínűségszámítás és statisztika, Környezeti analitikai elemzések

tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel akik elvégezték az alábbi tárgyakat

Felszíni és felszín alatti monitoring és mintavételezés (BMEEOVKMKM3)

A tantárgy célkitűzése:

A Humán Mikrobiológia tárgy oktatása során a humán virológiát kivéve az orvosi mikrobiológia összes tudományterületét felöleli úgy, mint: Általános és Részletes Bakteriológia, Mikológia Parazitológia (Protozoonok és Férgek). Az elméleti alapot és hátteret  előadások keretében adjuk meg, különös tekintettel a mikroorganizmusok okozta fertőzések/betegségek pathomechanizmusára, pathogenezisére. A laboratóriumi gyakorlatok keretében – lehetőségeinkhez mérten – technikailag is megtanítjuk a mikróbák taxonómiai azonosításának módszereit és a klinikai mikrobiológia diagnosztikát. Hallgatóinknak a mikrobiológiai gyakorlatok keretében kell megtanulniuk a mikróbákkal és a fertőző anyagokkal történő biztonságos bánásmódot, az aszeptikus technikákat, mikroszkópos technikákat, annak érdekében, hogy a későbbiekben esetleg fertőző mikrobákkal biztonságosan tudjanak bánni. Továbbá a mikrobiológiai gyakorlatok keretében kell megismerniük a mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikában használatos alapvető lépéseket, módszereket, amelyeket majd a szakmai rutinban hasznosíthatnak.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

 

 

A tárgyadatlap érvényessége:2017. szeptember 1-től visszavonásig.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Áttekintéssel rendelkezik a humán mikrobiológiában fontosabb szerepet betöltő kórokozók felismerésében, kezelésében

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Rendszerezett tudással rendelkezik a molekuláris mikrobiológia területén

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri az alapvető mikrobiológiai technikákat. Aszeptikus munkavégzésre képes

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

A mikrobiológiai kutatásban felmerülő problémákhoz a megoldáshoz alkalmas módszereket tud választani

Képesség

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes elméleti tudása birtokában új kísérleti metodikák elsajátítására

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes önálló feladatok elvégzésére a humán mikrobiológia területén

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes mikrobiológiai alapú rendszerekhez kapcsolódó problémamegoldó technikák felhasználására

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik a folyamatos önképzésre

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Elkötelezett és hivatástudata van

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Szakmai problémák megoldása során felelősségteljes

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Döntései során figyelembe veszi az egészségvédelmi szempontokat

Utolsó módosítás: 2022-04-26 15:03:25

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.