BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biotermék technológia 2

A tantárgy neve angolul: Bioproducts and technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM202 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gergely Szilveszter, egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT)

Dr. Ballagi András

címzetes egyetemi tanár

DIAGON Kft.

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Mikrobiológia (a mikroorganizmusok életfolyamatai, tulajdonságai, szaporodása, belső sza­bá­lyozása)

Mikrobiális genetika (klasszikus és modern genetikai módszerek, génmanipuláció)

Biomérnöki műveletek és folyamatok (up-stream műveletek)

A biotermékek izolálása (a fermentáció down-stream műveletei)

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Kötelező: nincs

Ajánlott: BMEVEMKA404

A tantárgy célkitűzése:

- a hallgatók ismerkedjenek meg a biológiai úton előállított hatóanyagok fajtáival, tulaj­don­sá­gai­val, gyártásukkal (a törzsfenntartástól a feldolgozásig);

- átfogó, technológiai orientációjú képet kapjanak a fermentációs ipar fontosabb termékeiről és azok gyártásáról;

- a hallgatók váljanak képessé a biológiai iparok technológiáinak megértésére, üzemeltetésére, technológiai feladatok önálló megoldására, technológiai fejlesztésre, elemzésre is.

A tárgy egyszerre erősíti a hallgatók technológiai és gyakorlati-biológiai szemléletét.

Technológiai tárgy lévén szintetizálja a természettudományos alaptárgyak és a szakmai törzsanyag egyes tárgyainak (mikrobiológia, genetika, művelettan) tudásanyagát. A tárgy a technológiák tárgyalásával lezárja a képzést, erre már nem épülnek további tantárgyak.

 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT)

Dr. Ballagi András

címzetes egyetemi tanár

DIAGON Kft.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri az ipari termelő törzsek kialakítási módszereit

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Ismeri az egyes vegyipari és biológiai ipari műveletek összekapcsolását integrált technológiává

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Ismeri az elsődleges anyagcsere termékek gyártását

Ismeri a másodlagos anyagcsere termékek gyártását

Ismeri a rekombináns fehérjék gyártását

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri az üzemi léptékű gyártás környezetvédelmi szempontjait

Képesség

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes áttekinteni az ipari léptékű fermentációs folyamatok irányítását

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képessé válik új fermentációs technológiák, folyamatok megismerésére és alkalmazására

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Érdeklődővé válik új fermentációs technológiák és folyamatok megismerésére és továbbfejlesztésére

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Érdeklődővé válik új fermentációs technológiák és folyamatok megismerésére és továbbfejlesztésére

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Képessé válik teljes ipari fermentációs technológiák átlátására és értelmezésére

Utolsó módosítás: 2018-07-05 21:16:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.