BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia

A tantárgy neve angolul: Bioenergy, renewable raw materials, green chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM212 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fehér Csaba, egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gyalai-Korpos Miklós

címzetes egyetemi adjunktus

Pannon Pro

Dr. Réczey Istvánné

címzetes egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Székely Edit

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Pátzay György

Dr. Fehér Csaba

egyetemi docens

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A környezetvédelem, a fosszilis eredetű nyersanyagok jövőbeli hiánya és az energiabiztonság együttesen a megújuló, megújítható nyersanyag és energiaforrások fokozott felhasználása felé fordítja a kutatók és fejlesztők figyelmét. A tantárgy áttekintést ad a megújuló, megújítható nyersanyag és energiaforrásokról, azok felhasználási lehetőségeiről a vegyipar és az üzemanyag előállítás területén. A lehetőségek és az alkalmazható technológiák mellett kitér a jelen állapot ismertetésére is Magyarországon, az Európai Unióban és a többi földrészen. Nyersanyagok tekintetében tárgyalja a termesztett biomassza, a mezőgazdasági és ipari melléktermékek és hulladékok felhasználási lehetőségeit is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Réczey Istvánné

címzetes egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Gyalai-Korpos Miklós

címzetes egyetemi adjunktus

Pannon Pro

Dr. Székely Edit

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Ismeri a lignocellulóz biomassza frakcionálásának művelteit, azok belső összefüggéseit.

Ismeri a növényi biomassza extrakciójának műveleteit, azok összefüggéseit.

Ismeri a bioetanol fermentáció és az anaerob rothasztás műveleteit, összefüggéseit.

Ismeri a geotermális energia hasznosítás műveleteit, összefüggéseit.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Rendszerszinten ismeri megújuló nyersanyagokból származó bioüzemanyagok (bioetanol, biometán, biodízel, biohidrogén) előállítási technológiáit.

Ismeri a megújuló energiatermelés (geotermális energia, stb.) alapjait, belső összefüggéseit.

Ismeri a bioműanyagok előállításának műveleteit, azok összefüggéseit.

Ismeri a növényi anyagok kinyerésének műveleteit, azok összefüggéseit.

Képesség

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes önálló fejlesztési és tervezési feladatok ellátására a megújuló nyersanyagok és energia hasznosítási technológiák területén.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes alkotó módon részt venni a biomassza hasznosításhoz és a korszerű, megújuló energiatermeléshez kapcsolódó új eljárások fejlesztésében.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik a megújuló nyersanyagok, energiatermelés és zöld iparok területén folyamatosan fejleszteni tudását, bővíteni ismereteit.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Nyitott a legújabb technológiák és módszerek megismerésére és megértésére a megújuló nyersanyagok hasznosítása terén.

Autonómia és felelősség

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

A biomassza hasznosítási technológiák tekintetében különös figyelmet fordít a környezet és egészségvédelmi kérdésekre, döntései során ezeket figyelembe veszi.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

A biomassza hasznosítási technológiákat hatékonyságuk és biztonságos működésük alapján képes és törekszik értékelni.

Utolsó módosítás: 2018-10-29 12:01:16

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.