BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari mikrobiológia

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical microbiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM218 1+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Németh Áron, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Németh Áron, egyetemi docens, ABÉT

Kelemenné, Dr. Nagy Kinga, adjunktus, ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

mikrobiológiai alapok

A tantárgy célkitűzése:

A Gyógyszeripari mikrobiológia c. kötelező tárgy a hallgatók által már a BSc képzésben megismert mikrobiológiai, élettani és biokémiai tanulmányokra szorosan épít. Ismerteti a fertőző betegségek terápiájának és megelőzésének elvi és gyakorlati alapjait, azok alkalmazását a történeti kezdetektől napjainkig. Ehhez kapcsolódóan tárgyalja a mikroorganizmusok alkalmazását az antibiotikumok, valamint az aktív és passzív vakcinák ipari szintű alkalmazásában. A tárgy megismerteti a hallgatókkal a mikroorganizmusok egyéb gyógyszeripari célú felhasználásának lehetőségeit. Ennek gyakorlati példáit bemutatja a vitaminok, aminosavak, szteroidok területén éppúgy, mint a rekombináns mikrobákkal előállított gyógyászati célú fehérjék kapcsán.

A tárgy laborgyakorlata során kumulált projekt feladatokat kell végrehajtani probiotikus baktérium és/vagy élesztő fermentációjával.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Németh Áron és Dr. Sveczer Ákos

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Ismeri a gyógyszeripari mikrobiológia történetét és a kurrens biotechnológiai elveket és gyakorlatot

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Ismeri a mikrobiológia kurrens eredményeit és azok felhasználási lehetőségeit a gyógyszeripari területeken

A biotechnológia egy-egy részterületén (gyógyszer-biotechnológia, a környezetbiotechnológia, a mezőgazdasági biotechnológia, az orvosi biotechnológia és a biotechnológiai vállalkozások) bővebb speciális ismeretekkel rendelkezik.

Speciális szakmai ismeretekkel rendelkezik a gyógyszeripari mikrobiológiában

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

A gyógyszeripari mikrobiológia területein megfelelő szakmai gyakorlatot követően képes projektek tervezésére és végrehajtására

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Jól tud együttműködni rokon szakmák (vegyipar, biológiai iparok) képviselőivel

Attitűd

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Törekszik önálló kutatási témák felvetésére a gyógyszeriparban használatos mikrobiológiai technológiákat figyelembe véve

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Munkavégzése során betartja és betartatja a vonatkozó szakmai előírásokat

Szakmai és nem szakmai körökben felelősen, a munkatársai, beosztottjai és a leendő biotechnológusok számára példamutatóan formál és nyilvánít véleményt szakmai kérdésekről.

Felelősen nyilvánít véleményt a gyógyszeripari mikrobiológia területein

Utolsó módosítás: 2023-08-29 09:08:25

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.