BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Glikobiológia

A tantárgy neve angolul: Gycobiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM310 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

G. Vértessy Beáta, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a cukorbiológia alapjaival és az élettani folyamatokban a cukor-alapú anyagok szerepeivel. A cukrok funkcióit és szerkezeti jellemzőit tárgyalni fogjuk amolekuláris alapokról kiindulva sejtszinten és a teljes szervezetek szintjén is. A tematika magában foglalja a következőket: Szerkezeti alapok, fehérjeglikánok és glikolipidek. Glikánkötő fehérjék, a cukorkód. Cukrok szerepe a fejlődésben, sejtszintű jelátvitelben, fehérje transzportban. Extracelluláris glukánok. Cukrok szerepe egyes betegségekben. Terapiás stratégiák a glikobiológiában. A glikobiológia vizsgálati módszerei.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Ismeri a cukrok biológiai szerepét és biotechnológiai felhasználási lehetőségeit, mind szabad cukrok, mind makromolekulákhoz kötött cukrok esetén (monoszacharidokra és poliszacharidokra egyaránt)

A biotechnológia egy-egy részterületén (gyógyszer-biotechnológia, a környezetbiotechnológia, a mezőgazdasági biotechnológia, az orvosi biotechnológia és a biotechnológiai vállalkozások) bővebb speciális ismeretekkel rendelkezik.

Ismeri a fehérjékhez között cukorláncok gyógyszer-biotechnológiai szerepeit, antitestek gyógyszer-biotechnológiai felhasználását

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Ismeri a glikozilált fehérjék orvosi és gyógyszerbiológiai felhasználási lehetőségeit, ezen ismeretei alapján képes innovatív fejlesztéseket javasolni

Alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezetvizsgáló eszközök alkalmazása).

Jól alkalmazza a glikozilált fehérjéket bioanalitikai eljárásokban

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik a cukorbiológiai eredményeinek folyamatos követésére, az orvosi és a gyógyszer-biotechnológiai területeken

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Új kutatási projektek felvetésére törekszik a glikobiológai eredményeinek felhasználásával

Autonómia és felelősség

Mind szakmai és nem-szakmai körökben általános természettudományi, valamint gazdasági kérdésekben is megalapozottan, felelősséggel formál és nyilvánít véleményt.

Glikobiológiai ismeretei birtokában szakmai felelősséggel alkot véleményt

Utolsó módosítás: 2021-01-13 10:41:26

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.