BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biotermékek izolálása

A tantárgy neve angolul: Bioproduct isolation

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM311 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Pécs Miklós, docens, kandidátus/PhD

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a fermentációs és más biológiai iparok ipari léptékben is alkalmazható elválasztás-technikai módszereivel (downstream processing), amelyeket a biológiai iparokban széleskörűen alkalmaznak a végtermék izolálására. A tárgy általános, műveleti jellegű, nem elsősorban konkrét technológiákat ismertet.

A tárgyalt témakörök: Sejtek elválasztása, sejtfeltárás, membránműveletek, kicsapás és kristályosítás, adszorpció és kromatográfia, zárványtestek feldolgozása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Jól ismeri a biotermékek izolálásának elméletét, történeti áttekintésben és a modern eljárásokban egyaránt

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Megfelelő szakmai gyakorlat és tapasztalat birtokában képes újszerű eljárásokat tervezni biotermékek gazdaságos tisztítására

Attitűd

Törekszik a regionális, magyarországi és európai biotechnológiai tevékenységet végző és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek tevékenységének és igényeinek a megismerésére.

Törekszik arra, hogy megismerje a hazai és külföldi intézmények igényeit egyes biotermékek iránt

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Az adekvát szabályokat munkavégzés során betartja és munkatársaival is betartatja

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:14:15

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.