BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Sejtciklus szabályozás

A tantárgy neve angolul: Cell cycle regulation

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM312 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Sveiczer Ákos, egyetemi docens, PhD

A tantárgy előadója:

Medgyes-Horváth Anna, tudományos segédmunkatárs, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Magas szintű ismeretekkel rendelkezik sejtbiológiai és sejtciklus szabályozási kérdésekben

Képesség

Képes tudományos problémák felismerésére és felvetésére, továbbá azok multidiszciplináris megközelítésére és megoldására.

Képes a sejtek szaporodási szabályozásával kapcsolatos problémák felismerésére

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik a vonatkozó szakirodalom követésére

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Munkája során betartja a vonatkozó előírásokat

Utolsó módosítás: 2022-07-28 08:50:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.