BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Diplomamunka I.

A tantárgy neve angolul: Thesis Project I.

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM350 0+0+9/f 15

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Grolmuszné Dr. Vértessy Beáta, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplináris problémamegközelítés és - megoldás módszereit.

Ismeri a problémafelvetés módszereit és konkrét esetekre kiterjedő gyakorlatát

Ismeri a tudományos igényű kísérlettervezés és -kivitelezés módszereit, valamint a kísérleti eredmények kiértékelésének és diszkussziójának eszközrendszerét.

Jól ismeri a kísérlettervezési módszereket

Ismeri az interdiszciplináris koncepcióalkotást és módszerfejlesztést.

Ismeretekkel rendelkezik az interdiszciplináris koncepcióalkotásról és annak konkrét feladatra való alkalmazásáról.

Tájékozott a biotechnológiai tevékenységek közvélemény általi megítélésével kapcsolatban. Tájékozott a diszciplína aktuális legfontosabb globális és magyarországi fejlődési irányait illetően.

Tájékozott a hazai és nemzetközi kurrens biotechnológiai fejlődési irányokról

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Biotechnológia kutatási vagy kutatás-fejlesztési projekt feladatainak megtervezésére és azok kivitelezésére, valamint az eredmények kritikus szemléletű értékelésére képes

Munkáját a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó hatályos jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és biztonsági szabályoknak megfelelően végzi.

Munkáját a biotechnológiai szabályoknak megfelelően végzi

Képes innovatív és minőségorientált gondolkodásra és tevékenységek végzésére.

Innovatív gondolkodásra képes adott konkrét biotechnológiai feladat elvégzéséhez

Képes interdiszciplináris koncepcióalkotásra és módszerfejlesztésre.

Biotechnológiai alapról induló interdiszciplináris koncepcióalkotásra képes egyes sejttechnológiai kérdésekben

Képes a kutatási eredményei magyar és idegen, mindenekelőtt angol nyelven történő közlésére, átadására, illetve az idegen nyelvű szakmai információk megértésére, gyakorlati alkalmazására.

Képes angol nyelven is és magyarul is közérthetően ismertetni eredményeit, képes továbbá az angol nyelvű szakirodalom megértésére és alkalmazására

Attitűd

Törekszik a regionális, magyarországi és európai biotechnológiai tevékenységet végző és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek tevékenységének és igényeinek a megismerésére.

Törekszik arra, hogy megoldási módszereket javasoljon vállalatokban vagy más intézményekben felmerülő biotechnológiai kérdésekre

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a technológiák fejlesztését végző, illetve a technológiákat felhasználó szakemberek csoportjaival való együttműködési és kapcsolattartási képességgel. Felelősséget érez mind a saját, mind a beosztottjai munkájával kapcsolatban, továbbá felelősen biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges infrastrukturális, szakmai és emberi feltételeket.

Felelős munkavégzésre képes biotechnológiai projektekben, és munkatársaival kapcsolatban is felelősségteljesen viselkedik

Munkájában és azon kívül is környezet- és természettudatos magatartás követésére ösztönöz.

Környezet- és természettudatos magatartás jellemzi

Utolsó módosítás: 2019-09-12 13:30:59

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.