BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszer és orvosi biotechnológia gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical and medical biotechnology practicals

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM405 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hajdinák Péter

A tantárgy előadója:

Barta Zsolt, adjunktus, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A modern biológiai gyógyszerfejlesztés és gyártás bemutatása esettanulmányokon keresztül. Rekombináns fehérjék gyártása különböző gazdaszervezetekkel.

Rekombináns E. coli fermentáció.

Emlős sejtek szaporítása, fehérje expresszió.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Ismeri a gyógyszergyártási biotechnológiai folyamatokat, és az orvosi biotechnológiai termékeket és eljárásokat és tisztában van ezek gyakorlati alkalmazásaival is

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Gyakorlati példákon, konkrét alkalmazásokon és laboratóriumi munkán alapuló ismeretekkel rendelkezik a gyógyszer- és orvosi biotechnológia területein

A biotechnológia egy-egy részterületén (gyógyszer-biotechnológia, a környezetbiotechnológia, a mezőgazdasági biotechnológia, az orvosi biotechnológia és a biotechnológiai vállalkozások) bővebb speciális ismeretekkel rendelkezik.

Speciális szak mai ismeretekkel rendelkezik az orvosi biotechnológia és a gyógyszer-biotechnológia gyakorlatában

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Megfelelő szakmai gyakorlatot követően kutató-fejlesztő projekteket képes kezdeményezni a gyógyszer- és orvosi biotechnológia egyes felmerülő problémáinak megoldására

Alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezetvizsgáló eszközök alkalmazása).

Jól alkalmazza a különböző fermentációs technológiákat

Attitűd

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Szakmai gyakorlatra és megszerzett tapasztalatra támaszkodva törekszik önálló kutatási témák felvetésére a gyógyszer-biotechnológiában és az orvosi biotechnológiában

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

A gyógyszer- és orvosi biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó előírásokat betartja és azokat beosztottjaival is betartatja

Utolsó módosítás: 2022-10-18 13:57:34

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.