BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Fehérjék életútja a géntől a biotranszformációig

A tantárgy neve angolul: Life cycle of proteins: from gene to biotransformations

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM408 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szarka András, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Ismeri a fehérjék sejtbeli funkcióit, szintézisük és lebomlásuk elméleteit

Képesség

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Multidiszciplináris együttműködések kialakítására képes biokémikusokkal, vegyészekkel, orvosokkal és biológusokkal, támaszkodva a fehérjékkel kapcsolatos multidiszciplináris ismereteire

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik a vonatkozó szakirodalom követésére

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Munkája során betartja a vonatkozó előírásokat

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:14:51

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.