BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Nyári szakmai gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Industrial practice project

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM888 0

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Deák Veronika, ABÉT

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Komplex feladatait részfeladatokra bontja és ezek megoldása során támaszkodik a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteire.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Munkahelyi környezetben, munkacsoportban aktívan együttműködik.

A kisebb munkacsoport munkáját képes összefogni, összefoglalni és bemutatni.

Attitűd

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Fontosnak tekinti a rábízott feladat minőségi megoldását.

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

Munkatársait segíti, támogatja a munkájukban.

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

A rábízott berendezés/eszköz/technológiai lépés működését átlátja, hibás működését felismeri.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

A munkavédelmi szempontokat és szabályokat betartja és betartásukat elvárja.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Munkatársaitól elfogad segítséget, tanácsot, visszajelzést.

Vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért.

Szóban és vagy írásban megkapott feladatát önállóan, felelősségteljesen végrehajtja.

Utolsó módosítás: 2023-05-12 12:19:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.