BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Válogatott fejezetek sejtbiológiából

A tantárgy neve angolul: Selected parts of cell biology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKA001 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Sveiczer Ákos, egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egyetemi docens

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Sejtbiológia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Sejtbiológia (BMEVEMBA102) teljesítése legalább jó (4) érdemjeggyel

A tantárgy célkitűzése:

A sejtbiológia alapkurzushoz képest a hallgatók az eukarióta sejtorganellumok szerkezetét és funkcióit angol nyelvű tankönyvhöz tartozó videofilmek segítségével is tanulmányozzák az emelt szintű kurzuson. Az alapkurzust kiegészítő új témakörök: az aktin citoszkeleton működése, az eukarióta sejtosztódási ciklus és annak szabályozása, az eukarióta sejtek közötti jelátviteli mechanizmusok, a baktériumok szaporodása és sejtciklusa. Külső előadó segítségével az őssejtek kérdésköreibe is betekintést nyerhetnek a hallgatók.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egyetemi docens

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-11-09 11:59:07

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.