BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biomérnöki műveletek és folyamatok

A tantárgy neve angolul: Bioengineering:unit operations and processes

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKA404 4+0+0/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Németh Áron István, ABÉT

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Németh Áron István

DR. Pécs Miklós

Egyetemi docens

Egyetemi docens

ABÉT

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető biokémiai, mikrobiológiai ismeretek és matematika (differenciálegyenletek, analízis).

A tantárgy célkitűzése:

a biomérnöki gyakorlatban legalapvetőbb műveletek és folyamatok megismerése, ezek kvantitatív összefüggéseinek feltárása, alkotó felhasználásuk képességének kifejlesztése. Megalapozza a szakirányi továbbhaladást, ahol a tanult műveleteket konkrét technológiák megismerésében segíti. Kvantitatív jellege megalapozza a tervezési képességeket, a komplex folyamatok átlátását.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sevella Béla

Egyetemi tanár

ABET

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az enzimes és fermentációs eljárások működését, és szabályozását.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az enzimes és fermentációs folyamatok nyomonkövetésének módszereit.

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

Imesri a bioipari műveletek (sterilezés, levegőztetés, keverés stb.) összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri a bioreaktorok különböző konfigurációinak alapjait.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismeri az enzimes és fermentációs (=bio)iparok alapfolyamatait, eljárásait.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes a mikrobiális biotechnológiai folyamatok biztonságos és környezettudatos működtetésére.

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes elméletben a laborléptéktől a gyártási léptékig biotechnológiai feladatok és módszerfejlesztések elvégzésére.

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

Képes alap számítási feladatok elvégzésére.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes felismerni a felmerülő biotechnológiai problémákat, és döntést hozni a megoldásukra.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes részfeladatok ellátásráa a technológiai rendszerek fejlesztésében és tervezésében.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott a technológiai fejlesztések és innovéciók megismerésére.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a bioipari új ismeretek iránt.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Önállóan képes a biotechnológiai átfogó kérdések értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 08:45:43

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.