BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biomérnöki műveletek labor

A tantárgy neve angolul: Bioengineering laboratory

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKA505 0+0+4/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Németh Áron István, ABÉT

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

Egy.docens

ABÉT

Dr. Németh Áron

Egy.docens

ABÉT

Dr. Fehér Csaba

Dr. Tardy Gábor

Kiss Bernadett

Egy.adjunktus

Egy. docens

Tanársegéd

ABÉT

ABÉT

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

a Biokémia,   Mikrobiológia és Biomérnöki műveletek és folyamatok törzsanyagára, azaz az enzimek viselkedésének és a mikroorganizmusok tenyésztésének alapvető összefüggései ismeretére.

A tantárgy célkitűzése:

a biomérnöki gyakorlatban legalapvetőbb műveletek és folyamatokhoz nélkülözhetetlen laboratóriumi praxis megszerzése, az elméletben tanultak néhány gyakorlati felhasználáson keresztül történő elmélyítése illetve az előadásokon nem érintett bizonyos down stream műveletekkel és szennyvíztisztítási technológiákkal történő megismerkedés.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sevella Béla

Dr. Németh Áron

Egyetemi tanár

Egyetemi docens

ABÉT

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az enzimes és fermentációs eljárások működését, és szabályozását

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az enzimes és fermentációs folyamatok nyomonkövetésének módszereit.

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri a bioipari műveletek (sterilezés, levegőztetés, keverés stb.) összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri a bioreaktorok különböző konfigurációinak alapjait.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismeri az enzimes és fermentációs (=bio)iparok alapfolyamatait, eljárásait.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes a mikrobiális biotechnológiai folyamatok biztonságos és környezettudatos működtetésére.

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes elméletben a laborléptéktől a gyártási léptékig biotechnológiai feladatok és módszerfejlesztések elvégzésére.

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik.

Rendelkezik preparatív (enzimes+kromatográfiás), technológiai (sterilezés+szennyvízkezelés), méréstechnikai (Kla), manuális gyakorlattal.

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

Képes alap számítási feladatok elvégzésére.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes felismerni a felmerülő biotechnológiai problémákat, és döntést hozni a megoldásukra.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében és tervezésében.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott a technológiai fejlesztések és innovációk megismerésére.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a bioipari új ismeretek iránt.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Önállóan képes a biotechnológiai átfogó kérdések értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 09:05:08

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.