BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Minőségirányítás

A tantárgy neve angolul: Quality Assurance

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESAM206 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Horváth Viola, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

Alkalm. Biotechn. és Élelmiszer-tudományi Tsz.

Dr. Bezur László

egyetemi docens

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Analitikai Kémia BSc.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A tárgy keretében a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségügyi rendszereit mutatjuk be. A kurzus első felében a laboratóriumok ISO/IEC/MSZ 17025/2005 szabvány szerinti akkreditálását tárgyaljuk részletesen. A kurzus második felében az analitikai módszerek minőségbiztosításának kérdéseivel foglalkozunk és a módszerek validálásával ismertetjük meg a hallgatókat.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

Alkalm. Biotechn. és Élelmiszertudományi Tsz.

Dr. Bezur László

egyetemi docens

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait.

Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait.

Ismeri a minőségirányítás vegyiparban jellemzően alkalmazott módszereit.

Ismeri a minőségirányítás vegyiparban jellemzően alkalmazott módszereit.

A kémiai és vegyipari rendszerek minőségbiztosításának elveit és módszereit átfogóan ismeri és alkalmazza.

Ismeri a vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok minőségbiztosítási rendszereit.

Képesség

Képes a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok megoldására.

Képes az analitikai mérések minőségbiztosítására.

Attitűd

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Elkötelezett a minőségbiztosítási alapelvek alkalmazása iránt, melyek hozzájárulnak a magas színvonalú minőségi munkavégzéshez.

Autonómia és felelősség

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

Döntései során figyelembe veszi a minőségbiztosítás alapvető követelményeit.

Utolsó módosítás: 2018-11-12 09:13:37

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.