BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyületek nevezéktana

A tantárgy neve angolul: Nomenclature of Organic Compounds

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESKA001 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bell Evelin, egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Nagy József

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános és szerves kémiai alapismeretek

A tantárgy célkitűzése:

A IUPAC Szerves Kémiai Nevezéktani Bizottsága (CNOC) az utóbbi években kidolgozta az ún. "P-name" rendszert. A "P-name" rendszer mellett elsősorban a vegyészek részére továbbra is használhatóak maradnak az eddig használatos nevezéktani rendszerek, mint pl. csoportfunkciós, addíciós stb. nevezéktanok. A tárgy keretében a "hagyományos kémiai" és a "P-name" rendszer egymás mellett, összefüggéseiben kerül ismertetésre. Így lehetővé válik, hogy a tárgyat teljesítő hallgatók olyan ismeretekhez jussanak, amely alapján "átjárhatóvá" válnak számukra a szerves vegyületek nevezéktani rendszerei.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Nagy József

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2023-02-28 15:10:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.